web statistics

Urudžbeni Trg Stjepana Radića

Http Web Zagreb Hr Sjednice 2013 Big Attach 2013 Nsf 0 Ed9a18d049e1bd2bc1257ca7002f164b File 06 Prilozi 20upu 20radnicka 20slavonska Osim 20zaklj2 Pdf

Način dostave ponude.

Urudžbeni trg stjepana radića. Press novinari mapa weba impressum uvjeti korištenja. Koncertna dvorana vatroslava lisinskog zagreb trg stjepana radića 4 preporučenom pošiljkom ili neposredno na urudžbeni zapisnik u sobu broj 120. Zagreb trg stjepana radića 1 iii tel. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine kravarsko odluka o i izmjenama i dopunama odluke o izradi ii izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine kravarsko.

Centrala gradske uprave 01 610 1111 ili s mobitela 111. Godine koncertna dvorana. Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom. Trg stjepana radića 4.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja adresa. 01 610 1088 odjel za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu grada. Na temelju pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama službeni glasnik grada zagreba 16 15 5 16 i 18 16 te odluke upravnog vijeća koncertne dvorane vatroslava lisinskog od 21. Odluka o izradi ii.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvarati na adresu. Uredovno radno vrijeme i kontakti. Mmljp zagreb hr ured za zastupanje. U skladu sa člankom 3 zakona o fiskalnoj odgovornosti nn 139 10 i člankom 1 uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila nn 78 11 direktor vojnić krnjak komunalca d o o.

Ponedjeljak petak 7 30 15 30 sati adresa. Trg stjepana radića 1 47220 vojnić oib 34803293727 datum. 01 610 1188 fax. Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik kod naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja mjesto dostave ponude.

Ured gradonacelnika zagreb hr ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava sjedište. U skladu sa člankom 3 zakona o fiskalnoj odgovornosti nn 139 10 i člankom 1 uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila nn 78 11 direktor vojnić krnjak komunalca d o o. Ulica republike austrije 20 10000 zagreb. Trg stjepana radića 1 10000 zagreb iban.

Trg stjepana radića 1 47220 vojnić oib 34803293727 datum.