web statistics

Spomenik Neznanom Junaku Na Avali

Govor Duse Spomenik Neznanom Junaku

Kralj aleksandar bio je nepopustljiv u sprovođenju ideje da spomenik neznanom junaku bude na avali.

Spomenik neznanom junaku na avali. Spomenik neznanom junaku je monumentalni mauzolej na vrhu 511 m brda avale na jugoistoku beograda u općini voždovcu graditelj spomenika je hrvatski kipar ivan meštrović u suradnji s arhitektom haroldom bilinićem. Spomenik neznanom junaku na avali remek delo ivana meštrovića. Velelepni spomenik neznanom junaku na avali u opštini voždovac već skoro osam decenija krasi beograd i tokom tog perioda iskristalisao se u jedan od njegovih zaštitnih znakova ipak stvar koja je znatno manje poznata je da je ovaj spomenik izgrađen na mestu starog grada žrnov koji su koristili još drevni rimljani kasnije i srbi a nakon njih i turci. Meštrović uspomene na političke ljude i događaje zagreb 1969.

Sa vrha avale i danas na beograd i njegove stanovnike gleda heroj bez srca. Spomenik se nalazi na visini od 511 metara nadmorske visine i predstavlja vidikovac na beograd. Iako se nušić burno suprotstavljao toj ideji kralj je bio neumoljiv. Hotel in belgrade 2 1 miles from spomenik neznanom junaku na avali this hotel is located at the foot of avala mountain well known as one of the most beautiful picnic areas near belgrade.

Manojlović tradicije prvog svetskog rata u beogradskoj javnosti 1918 1941 filozofski fakultet 1996. Wikipedia ujambor ipak spomenik neznanom junaku mogao se podići i negde druge na avali ako je baš morala da bude avala zbog simbolike a žrnov se mogao poštedeti razaranja jer je ipak bio istorijski spomenik koji je mogao biti restaurisan i pretvoren u muzej ili kraljev letnjikovac.