web statistics

Juraj Habdelić Dictionar

Stamp Juraj Habdelic Croatia Famous Croats Xi Mi Hr 902 Sn

Habdelić juraj hrvatski moralno poučni pisac i leksikograf staro čiče 17.

Juraj habdelić dictionar. Juraj habdelić 17 april or 27 november 1609 in staro čiče 27 november 1678 in zagreb was a croatian lexicographer writer and jesuit priest. He worked as a teacher in rijeka varaždin and zagreb where he became the rector of jesuit collegium and manager of seminary. Učio gimnaziju u zagrebu dalje u beču stupa u isusovce u grazu i trnavi predaje logiku 1647 48 u trnavi doktorira. Naime jezikom svojih dvaju proznih djela zerczalo marianzko 1662 i pervi otcza nassega adama greh 1674 on nedvojbeno pripada kajkavskoj književnosti xvii.

članom družbe isusove postaje u beču. Zagreb 1678 pripadnik je isusovačkoga reda poznati i plodni kajkavski barokni pisac leksikograf nastavnik i propovjednik. Habdelić dictionar ili reči slovenske graz 1670. Dikcionar juraj habdelić 100031607 analizom rječnika isusovca jurja habdelića dictionar ili rechi szlovenzske zvexega ukup zebrane 1670 nastoji se pokazati koliko je to habdelićevo djelo imalo utjecaja na standardiziranje hrv.

Primljen u isusovački red. Juraj habdelić zauzeo je istaknuto mjesto u povijesti hrvatskog jezikoslovlja djelom dictionar ili reči slovenske koje je napisao 1670. His parents were boldižar habdelić and margarita kraljić. Zauzima istaknuto iako laičko mjesto u povijesti hrvatskog jezikoslovlja.

Teologiju studirao u beču gdje je 1629. Početnu školsku naobrazbu stječe u turopoljskome zavičaju a gimnaziju je vjerojatno pohađao u isusovaca na zagrebačkome griču. Habdelić svojim djelom dictionar ili réchi szlovenske zvexega ukup zebrane u red postaulyene i diachkemi zlahkotene trudom jurja habdelicha masnika tovarustva jesusevoga na pomoch napredka u diachkom navuku skolneh mladenczeu horvatszkoga i szlovenszkoga naroda izdane u grazu godine 1670. Juraj habdelić staro čiče 1609.

Hrvatsko latinski rječnik sadrži 12 tisuća riječi a bio je namijenjen školskim potrebama za mladence horvatskog i slovenskog naroda. Juraj habdelić staro čiče 27 november 1609 zagreb 27 november 1678 was a croatian writer. 1609 zagreb 27. He went to gymnasium in zagreb studied philosophy in graz and theology in trnava.

He went to gymnasium in zagreb studied philosophy in graz and theology in trnava. 1609 zagreb 27. 1678 podrijetlom iz plemićke turopoljske obitelji. He worked as a teacher in rijeka varaždin and zagreb where he became the rector of jesuit collegium.