web statistics

Glagoljski Spomenici U Zagrebu

Hrvatskoglagoljicka Epigrafija Hrvatska Glagoljica Hrvatska

Glagoljski natpis u zagrebačkoj katedrali bašćina 4 glasilo društva prijatelja glagoljice zagreb 1994 str.

Glagoljski spomenici u zagrebu. Strohal in 1910 glagoljski spomenici. Također rad nudi sintezu relevantnih vrijednosti odnosno istraživanih varijabli te je time formiran i prezentiran korpus kvarnerskih glagoljskih natpisa. U svrhu upoznavanja povijesti koje u sebi čuvaju i očuvanja priča koju pričaju predstavljamo vam nekoliko od najznačajnijih sačuvanih spomenika. Hrvatski glagoljski spomenici najstariji su sačuvani hrvatski glagoljski spomenici natpisi uklesani ili uparani u kamen i datiraju iz 11.

O pozajmljenu novcu zbog čega se zalaže zemlja dok se novac ne vrati i 1 pismo pisano također u tkonu 1764. Svim tim spomenicima zajedničko je što su siromašni riječima ali su od velike važnosti za hrvatski jezik i kulturu. U obitelji milivoja ugrinića u biogradu čuvaju se 2 pisma pisana u tkonu 1756. Rad kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo na sustavan način analizira i klasificira sve glagoljske natpise koje je znanost zabilježila na kvarnerskim otocima.

Grad kastav veoma je zanimljiv s aspekta kulturnog turizma zbog svoje duge i bogate povijesti u kojoj se posebno ističu glagoljski spomenici. U obitelji nede grbina u zagrebu čuva se dio madrikule braće zmorašnjega kraja u salima pisane u 17. Najstariji hrvatski glagoljski spomenici u kamenu su plominski natpis valunska ploča krčki natpis bašćanska ploča jurandvorski ulomci senjska ploča grdoselski ulomak plastovski ulomak supetarski ulomak i konavoski glagoljski natpis. Krku cresu lošinju rabu olibu silbi i unijama.

Glagolitic manuscripts and charters in the archives of croatia the glagolitic manuscripts that are kept in the archives of croatia were first described by r. Glagoljskim je pismom u proteklom tisućljeću stvoreno na tisuće spomenika.