web statistics

Arhitektonski Fakultet Zagreb Uvjeti Za Upis

Pravilnik Preddiplomskog Studija Dizajna Web 2017

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema izvan termina nastave za pismeni ispit iz pojedinih predmeta.

Arhitektonski fakultet zagreb uvjeti za upis. S druge strane ovo je oduvijek bio jedini prijemni za koji se ne možete sami pripremiti. Cookie da bi se korisnicima prikazao dinamičan i personaliziran sadržaj te su oni nužni za ispravan rad. Rang lista prijavljenih kandidata za upis sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja. Ako nastavite pregledavati ove stranice kolačići će biti korišteni u suradnji s vašim preglednikom weba.

Građevinski fakultet sveučilišta u mostaru pokrenuo je od akademske 2017 2018. Upis na fer u prvi semestar akademske godine 2017 2018. Naša prva 3 termina svaki ima 48 49 sati nastave kreću od nule. Popis prijavljenih pristupnika za dodatnu provjeru znanja vještina i sposobnosti za upis na preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u ak god.

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema izvan termina nastave za. U tablici su za svaki fakultet navedene razine obaveznih predmeta izborni predmeti te način bodovanja. Uvjeti za upis su završena četverogodišnja srednja škola položeni ispiti državne mature te uspješno položena provjera znanja vještina i sposobnosti. Na fer se mogu upisati i kandidati koji su započeli studij na nekom drugom visokom učilištu ako ispunjavaju uvjete koje fer u takvom slučaju propisuje.

Kod nas se za arhitekturu možete pripremati tijekom cijele godine u svim ciklusima u kojima imamo i pripreme za maturu. Prije donošenja odluke o razinama obveznih predmeta i izbornim predmetima koje ćete prijaviti za maturu obvezno na www postani student hr provjerite uvjete za upis na željeni smjer određenog fakulteta. Provodit će se putem razredbenog postupka za kandidate koji su se prijavili na raspisani natječaj za upis studenata u prvu godinu studija. Za studij je osigurana potpora fakulteta iz republike hrvatske zagreb split i osijek koji izvode studij arhitekture a posebice arhitektonskog fakulteta sveučilišta u zagrebu.

Ovo web sjedište koristi tehnologiju kolačića eng. Termine cijene i satnice možete pogledati u donjoj tablici.