web statistics

Arhitektonski Fakultet Zagreb Upisna Kvota

Upisne Kvote Predd I Int 2017 2018

Kennedyja 6 10 000 zagreb hrvatska tel.

Arhitektonski fakultet zagreb upisna kvota. U prvu godinu studija upisano je 302 polaznika od. Završena četverogodišnja srednja škola položena državna matura uspješno položena provjera znanja vještina i sposobnosti sustav bodovanja i dodatne provjere lista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski studij arhitekture i urbanizma sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja. 385 1 4698 141 oib. 385 1 4830 602 ulica kralja zvonimira 8 10000 zagreb hr telefon.

Za preddiplomski studij arhitekture i urbanizma odobrena upisna kvota je 125 za preddiplomski studij dizajna 32 za diplomski studij arhitekture i urbanizma 125 a za diplomski studij dizajna 32 polaznika. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Arhitektonski fakultet ukupno 157 150 0 7 preddiplomski studij arhitektura i urbanizam 125 120 0 5 preddiplomski studij dizajn 32 30 0 2 arhitektonski fakultet nerasporedjeni 0 0 0 0 3. Upisna kvota za državljane rh.

385 1 238 3333 fax. Upisna kvota u akademskoj godini 2014 2015. U akademskoj godini 2014 2015. Broj polaznika rok za podnošenje prijave posebni uvjeti upisa provjera posebnih sposobnosti prirodne znanosti prirodoslovno matematički fakultet horvatovac 102 a zagreb www pmf hr geografski odsjek geografija istraživački smjer 2 15.

Sveučilište u zagrebu ekonomski fakultet trg j f. Upisna kvota u akademskoj godini 2014 2015. Na oba obrazovna stupnja uključujući i dodiplomski studij po starom predbolonjskom programu upisano je ukupno 1 037 polaznika. Upisna kvota je 300 redovitih studenata te 50 za studij na engleskom.

Prosjek svih ocjena 15 položeni ispiti na državnoj maturi 25 hrvatski jezik. Područje tehničkih znanosti 3200 2982 120 98 2. 385 1 233 5633 press. Za prvu godinu studija bila je 314 polaznika.

A likovne i grafičke do 300 bodova i b prostorne percepcije do 300 bodova. Prirodoslovno matematički fakultet nerasporedjeni 0 0 0 0 ii. Zvanje magistra dizajna koje studenti stječu po završetku diplomskog studija pruža im kvalifikacije za samostalno vođenje projekata i upravljanje procesima razvoja dizajna. Na zadacima projektiranja vizualnih komunikacija naglašava se sposobnost snalaženja u kontekstu realnog okruženja uz obavezno usvajanje znanja i vještina znanstveno utemeljenog i kritičkog promatranja zbilje.

Geografija i povijest nastavnički 1 tehničke znanosti. 5 prijave za dodatnu provjeru znanja vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma obavljati će se elektronskim putem upisivanjem podataka u obrazac na internetskoj stranici arhitektonskog fakulteta sveučilišta u zagrebu. Adresa trg republike hrvatske 14 10000 zagreb hr telefon. 385 1 4564 111 faks.

Arhitektonski fakultet studij arhitekture i urbanizma kriterije za bodovanje čine uspjeh u srednjoj školi do 100 bodova uspjeh na državnoj maturi do 300 bodova te provjere posebnih sposobnosti. Upisna kvota u ak.